Velkommen til medvirkningsmøte om Lohavn-planene i Bjørvika, bydel Gamle Oslo

Dato: 24. august
Klokkeslett: 17.00-19.00
Sted: Dronning Eufemias Gate 8 / Digitalt

Her er lenken til opptaket fra medvirkningsmøtet:
https://vimeo.com/591643543

Jeg ønsker å delta fysisk i
Dronning Eufemias Gate 8

OBS! BEGRENSET ANTALL PLASSER I AUDITORIET

Jeg ønsker å delta
digitalt

UBEGRENSET ANTALL DELTAGERE

Undervisningsbygg Oslo (UBF), Utdanningsetaten (UDE), Oslo S Utvikling (OSU), Hav Eiendom (Hav E) og Bjørvika Infrastruktur (BI) inviterer til fysisk og digitalt medvirkningsmøte om sine forslag til detaljreguleringer i Lohavn-området som nå er til offentlig ettersyn.

De to Lohavn-planene følger parallelle løp, og det arrangeres et felles medvirkningsmøte. I møtet presenteres UBF/UDE sitt forslag til regulering av Bjørvika skole, og OSU/Hav E/BI sitt forslag til regulering av nærings- og boligbebyggelse, Loallmenningen og tilliggende gater. PBE vil presentere sin vurdering av de to planforslagene. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Offentlig høring av planforslagene pågår. Høringsdokumentene finner du her:

D5 m.fl: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021087664

D2: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021085501

Program:

17.00: Introduksjon og informasjon om møtet
– Bakgrunn for planarbeidet (OSU/Hav E/BI)
– Presentasjon av planforslag for Bjørvika skole (UBF/UDE)
– Presentasjon av planforslag for felt D5 m.fl. (OSU/Hav E/BI)
– Plan og bygningsetatens vurdering av planforslagene (PBE)
– Orientering om planprosessen og veien videre (PBE)
– Vi svarer på spørsmål

19.00: Vi avslutter møtet

Det blir anledning til å stille spørsmål både for deg som deltar fysisk og for deg som deltar digitalt.

Du vil motta en påminnelse med møtelink på e-post en time før møtet starter. Det vil bli anledning til å stille spørsmål både for de som deltar fysisk og digitalt. Opptaket fra møtet vil bli publisert i etterkant. Oppsummering av spørsmål og svar publiseres på haveiendom.no kort tid etter møtet.